ژل مو چیست ؟

اما شاید برای شما هم سوال باشد که ورق ژلاتین چیست و به جز موارد خوراکی در چه موارد دیگری می توان از آن استفاده کرد. میزان رضایت کلی بیمار از فرآیند جراحی، در حین عمل و نیز رضایتمندی دندانپزشک از نظر راحتی کار و فرآیند جراحی پس از یک هفته به وسیله یک سوال مشخص گردید که پاسخ آن به صورت خوب، متوسط و یا کم بود که به ترتیب توسط خود فرد بیمار و خود درمانگر تکمیل شد و در دو گروه مقایسه گردید (پیوست 2). داده های بدست آمده از طریق نرم افزار آماری SPSS version20 ثبت گردید و نتایج توسط آزمون های آماری تی مستقل (Independent T-test) یا من ویتنی(Mann-Whitney Test) و همچنین آزمون آماری تی زوجی (Paired T-test) و همچنین محاسبه ضریب همبستگی پیرسون (Pearson correlation) و آزمون دقیق فیشر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. دندانپزشکان شرکت کننده در مطالعه تمایل داشتند جهت کسب اطلاعات بیشتردر رابطه با تظاهرات دهانی بیماری مالتیپل اسکلروزیس به ترتیب از اینترنت (5/29 درصد)، کتاب (2/36 درصد) ، بازآموزی (2/21 درصد) و بروشور (1/13 درصد) استفاده نمایند. در صورت وجود اطلاعات زیاد در مورد روند جراحی ایمپلنت، فرد بیمار از مطالعه حذف می گردید. در مالتیپل اسکلروزیس در صورت مصرف داروهای کورتونی جهت انجام کار دندانپزشکی آیا نیاز به دوز مکمل در بیماران وجود دارد؟

ژلاتین علاوه بر خواصی که برای پوست و پوست صورت دارد، موجب پر شدن و چاقی صورت نیز می شود. با توجه به مطالب بیان شده و تناقضات موجود در مطالعات و نیز اهمیت اضطراب بیمار در محیط دندانپزشکی و نقش آن در بروز و یا شدت درد و با در نظر گرفتن نقشی که آگاهی سازی بیماران از اعمال دندانی می تواند بر کنترل اضطراب و درد داشته باشد، در مطالعه حاضر به طور اختصاصی به بررسی تأثیر اطلاع رسانی درمورد نحوه جراحی ایمپلنت و جزئیات درمان برمیزان درد و اضطراب بیماران حین جراحی، در بیماران مراجعه کننده به کلینیک ویژه دانشکده ی دندانپزشکی اصفهان، پرداخته شد. ژله یک دسر ایدهآل است که تهیه آن کار سادهای است و علاوه بر اینکه یک دسر خنک و شیرین به حساب میآید میتوان روی خواص لاغری آن نیز حساب کرد. ژل تنگ کننده واژن ایموشن از مواد اولیه طبیعی درست شده و طبق گفته سازنده آن ( برند ایموشن ) و نوشته ای که بر روی بسته بندی وجود این ژل از ترکیباتی مانند: کاربومر، پروپیلن گلیکول، سوربیتول، متیل پارابن، آب تصفیه شده، گلیسیرین طبیعی و اسانس تشکیل شده است. قبل از شروع عمل جراحی، طی مصاحبه ای اطلاعات قبلی بیماران سنجیده می شد.

مطالعه حاضر از نوع مداخله ای و جامعه آماری شامل بیماران کاندید عمل جراحی کاشت ایمپلنت بود که به کلینیک ویژه دانشکده دندانپزشکی اصفهان مراجعه کردند. معیار Corah’s DAS-R پرسشنامه ای است که به عنوان معیاری برای ورود به مطالعه قبل از انتخاب بیمار به وی داده شد. نتایج مطالعه حاکی از آن بود که هرچند تفاوت قابل ملاحظه ای بین درد پیش بینی شده و درد تجربه شده وجود نداشت، اما ارائه اطلاعات به بیماران قبل از درمان پریودنتال باعث تغییر در تجربه درد می شود. یکی از مهم ترین مسائلی که در درمان های دندانپزشکی وجود دارد کنترل اضطراب و سهولت انجام کار در بیماران مضطرب است که تأثیر آشکاری بر نحوه کار و کیفیت درمان بیماران دارد.(9) مطالعات تجربی نشان داده است تجربه قبلی، زمان انتظار بیمار، پیش بینی استرس و کنترل محیط می توانند بر احساس درد بیماران موثر باشند. در گروه اول، قبل از اولین اقدام درمانی برای کاشت ایمپلنت، بیماران به طور کامل در مورد نحوه جراحی ایمپلنت و چگونگی درمان، توسط پمفلت ارائه شده به بیمار توجیه شده و در گروه دوم به عنوان گروه کنترل، از ذکر جزئیات درمان خودداری گردید.

آیا درگیری عصب ماگزیلاری با تظاهر درد های مرتبط با نورالژی تری ژمینال در بیماری مالتیپل اسکلروزیس بیشتر است؟ آیا دندانپزشک می تواند در تشخیص بیماری مالتیپل اسکلروزیس نقش داشته باشد؟ آیا مدت زمان درد های عضلات صورتی حداکثر تا 2 دقیقه در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس وجود دارد؟ بیمارانی که وارد مطالعه شدند از نظر محل جراحی ایمپلنت (خلف مندیبل)، زمان و طول مدت انجام کار (کمتر از 1 ساعت)، یکسان بوده و تمامی موارد کاشت ایمپلنت توسط یک نفر پریودنتیست انجام گرفت. ایبوپروفن اثرات رقیق کننده خون دارد و مصرف هم زمان آن با دیگر داروهای رقیق کننده خون مانند وارفارین میتواند اثرات آن را بیشتر کند. رنگ و بوی ژل معمولا اهمیت زيادی در کیفیت آن ندارد. بنابراین خانم هایی که دست به این اقدامات می زنند، دوران سختی را می بایست طی کنند تا در نهایت به نتیجه دلخواه خویش برسند و حتی ممکن است با وجود این همه دردسر به نتیجه مطلوبی هم نرسند. خشکی واژن معمولاً افرادی را تحت تأثیر قرار می دهد که داروهای خاصی از جمله آنتی هیستامین ها و داروهای ضد افسردگی مصرف می کنند.

دیدگاهتان را بنویسید