طرز تهیه ماست خانگی + نکات و بهترین دستور درست کردن ماست

مصرف ماست طبیعی میتواند ارتباط سلولهای خاکستری مغز را با قسمت غشایی پیشین مغز افزایش دهد و قوه ادراک و شناخت افراد را بالا ببرد. این کشور همچنین دارای صنایع نظامی پیشرفتهای است که توان ساخت و طراحی انواع خودروی زرهی، تانک، نفربر، هواپیما، جنگنده و ناو و کشتیهای جنگی را دارد. کرهٔ جنوبی با ۱۰۰٬۲۲۲ کیلومتر مربع وسعت (صد و سومین کشور جهان) در نیمکرهٔ شمالی، نیمکرهٔ شرقی، در شرق قارهٔ آسیا، در کنار دریای زرد (در غرب) و ژاپن (در شرق) و چین شرقی (در جنوب)، و در همسایگی کشور کرهٔ شمالی (در شمال) واقع شدهاست. در جنوب این شبهجزیره، تنگهٔ کره و دریای جنوب چین واقع شدهاند. در ماه آوریل همان سال رهبران استقلالطلبان، از جمله سینگمان ری آن چانگ هوو کیم کو دولت موقت کره را در شهر شانگهای چین تشکیل دادند. در شمال، یک پارتیزان ضد ژاپن و فعال سابق کمونیست به نام کیم ایل سونگ و در جنوب، یک رهبر سیاسی دست راستی و تبعیدی، به نام ایسونگمن ری بهعنوان رئیسجمهوری به قدرت رسیدند.

با وجود به رسمیت شناخته شدن اولیهٔ کرهٔ متحد در کنفرانس قاهره، خصومت فزایندهٔ جنگ سرد، سرانجام به تشکیل دو دولت جداگانه – با ایدئولوژیهای مختص خود – و تقسیم کره به دو موجودیت سیاسی مجزا، منجر شد. در ابتدای جنگها که شانگهای به تصرف ژاپن درآمد دولت موقت کره از آنجا متواری شد. مدار ۳۸ درجه شمالی نیز تا زمان اتحاد مجدد به عنوان مرز دو کره تعیین شد؛ ولی همکاری دو دولت عملی نبود؛ زیرا در ناحیه شمال رهبری را کمونیستها به عهده داشتند و در جنوب طرفداران غرب بر سر کار بودند. استان Jeju تقریباً در ۱۰۰ کیلومتری جنوب ساحل کره قرار دارد که بزرگترین جزیرهٔ این کشور میباشد و که مساحت آن ۸۴۵٫۱ کیلومتر مربع است. در پی جنگ جهانی دوم، سربازان شوروی و آمریکا بهترتیب، بخشهای شمالی و جنوبی کشور را به کنترل خود درآوردند. صلح موقت سال ۱۹۵۳ که هیچگاه توسط کرهٔ جنوبی امضاء نشد، شبهجزیره را در امتداد منطقهٔ بیطرف در نزدیکی خط مرزی در حدود عرض جغرافیایی ۳۸ درجه به دو نیم تقسیم کرد. در فوریه و ژانویه سال ۱۹۴۵ میلادی به ترتیب کنفرانسهای بینالمللی یالتا و پوتسدام تشکیل و کره به دو قسمت شمالی و جنوبی تقسیم شد. این نیروها با نیروهای متفقین در کره همکاری کرده و تا زمان تسلیم ژاپن در سال ۱۹۴۵ میلادی به جنگ ادامه دادند.

در این سیستم، هزینه شیر بر اساس کیفیت آن سنجیده میشود تا هم از صنعت دامداری و هم از حقوق مصرفکننده حمایت شود. تاثیر این موضوع در افرادی که به فشار خون بالا دچار هستند بیشتر مشاهده میشود. با این حال، این تاثیر محدود به ماست نمیشود. مطالعهای که در سال ۲۰۱۱ در مجلهی علوم لبنیات ( Journal of Dairy Science ) منتشر شد ، نشان داد که افراد مبتلا به دیابت نوع ۲ که هر روز حدود ۳۰۰ گرم ماست حاوی ارگانیسم های زنده و فعال خوردند در مقایسه با کسانی که انواع دیگر ماستها را خوردند ، کاهش بیشتری را در کل سطح کلسترول و لیپوپروتئین کمچگالی تجربه کردند . با توجه به این که کره در تاریخش ویرانی و سازندگی زیادی را تجربه کرده، معماری این کشور از آمیزهٔ زیبای طبیعت و معماری به وجود آمدهاست. زمینهای پست عمدتاً در غرب و جنوب شرقی این کشور واقع شدهاند و تقریباً ۳۰ درصد از کل مساحت کشور را تشکیل میدهند. کرهٔ جنوبی را میتوان به چهار منطقهٔ کلّی تقسیم کرد: منطقهٔ شرقی که دارای رشتهکوههای مرتفع و ساحل مسطح است، منطقهٔ غربی با ساحل سطح و وسیع که حوزهٔ آبگیر رودخانهها است و دارای تپههای دوار میباشد، منطقهٔ جنوب غربی با کوهها و درهها، و منطقهٔ شمال شرقی که حوزهٔ وسیع رودخانهٔ ناکدونگ است.

میتوان آن را به مایونز یا سرکه اضافه کرد. در دامداریهای سنتی در مناطقی از شمال، غرب و عشایر دیگر مناطق پس از تهیه ماست به مقدار زیاد از آنجا که نگهداری و حمل ماست بسیار مشکل است، هر چند روز یک بار ماستها را داخل ظرف بزرگی که در مناطق مختلف فرق میکند میریزند و با تکانهای شدید و اضافه کردن آب نیم گرم چربی ماست که همان کره حیوانی اصل میباشد جدا شده و روی مایع به صورت معلق جمع میشود و در نهایت چربی را جمعآوری میکنند. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه برای 4 نفر مناسب میباشد . بله ماست در مقایسه با شیر، به دلیل افزودن باکتریهای مفید مقدار بیشتری کلسیم و پروتئین دارد. با این کار حتی در سنین کهنسالی نیز فرد به پوکی استخوان مبتلا نمی شود و نیازمند به قرص شیمیایی کلسیم نمی شود. با وجود دارا بودن وضعیت توسعهیافته، کرهٔ جنوبی حرکت خود را به سوی رشد اقتصادی سریع، همراه با بیشترین میزان تولید ناخالص ملی، صادرات و تولیدات صنعتی در جهان توسعهیافته ادامه میدهد. به هیچوجه در این مرحله نباید در قابلمه باز شود یا مایع را هم بزنیم. این کارخانه هم اینک با تولید بیش از ۱۰۰ تن از انواع پنیر پاستوریزه و بویژه پنیر فتا با کیفیت بسیار عالی از فعال ترین کارخانه های گروه صنعتی می باشد .

دیدگاهتان را بنویسید