سنگ ماه تولد، خواص و ویژگی های آن

برشمردن آداب و بحث در بارة آنها موضوعی بود که نویسندگان صوفی از قرن چهارم به بعد در آثار خود مطرح کردند و در دستینه های صوفیانه بخشی را به این موضوع اختصاص دادند. اباحیگری بعضی از صوفیه موضوعی بود که ابوحامد غزالی نیز در آثار خود، بخصوص در رسالة حماقت اهل اباحت ، بدان پرداخت . صوفیانِ نخستین معمولاً از لفظ قرآنی محبت استفاده می کردند، ولی از نیمة دوم قرن سوم به بعد، لفظ عشق که در اصل در مورد دوستی میان دو انسان ، بخصوص زن و مرد، به کار می رفت ، بتدریج در خصوص نسبت انسان و خدا نیز به کار رفت .

این الماس در واقع سنگ های بسیار متخلخلی هستند و همچنین با رنگ سیاه خیلی خاص و منحصر به فرد می باشد رنگ الماس ها به طور معمول ناشی از ترکیبات نیتروژن ،برن و هیدروژن است اما درجه بندی این نوع سنگ ها نسبت به یکدیگر اهمیت چندانی ندارد زیرا که بازتاب نور از درون سنگ ها صورت نمی گیرد. انجام ورزش منظم روزانه ایده خوبی است و درد ناشی از سنگ کیسه صفرا و مشکلات کیسه صفرا را کاهش میدهد.

به عبارت دیگر، اگر شخص با وجود سنگ در کیسه صفرای خود احساس درد یا ناراحتی نداشته باشد، نیازی به درمان نخواهد داشت. نماز خواندن ، ذکر گفتن ، غذا خوردن ، لباس پوشیدن ، خوابیدن و از خواب برخاستن ، گفتگو با صوفیان دیگر، ورود به خانقاه ، چلّه نشینی ، به حضور شیخ یا پیر رفتن و با او گفتگو کردن ، همه باید مطابق با آداب می بود.

همانطور که در سفر ظاهری ، مسافر در منازل گوناگون فرود می آید و اقامت می کند، در طول سفر باطنی هم سالک از منازل یا مقامات مختلف عبور می کند و در این مقامات احوالی به او دست می دهد. عامل تعیین کننده رنگ در آن ، ناخالصی هایی از کانی های مختلف می باشد. و اوپال آتشین و آبدار از مهمترین تولیدات آن می باشد و کانی های این منطقه از اُپال های استرالیایی شفاف تر اند. شیره پانکراس که به گوارش کمک می کند، از مجرای پانکراس می گذرد. نخستین خصومتی که با ایشان شد و دستگاه خلافت هم در آن دست داشت ، این بود که در نیمة دوم قرن سوم ابوالحسین نوری و چند صوفی دیگر به اتهام زندقه محاکمه و محکوم به اعدام شدند، اما با ایثار ابوالحسین نوری نجات یافتند (ابونصر سرّاج ، ص ۴۹۲ـ۴۹۳؛ خرگوشی ، ص ۲۸۶ـ۲۸۷).این حادثه و همچنین قتل حسین بن منصور حلاّ ج در ۳۰۹ و ضرب و شتم یکی از طرفداران او به نام ابن عطا الاَدْمی که منجر به مرگ او شد ( رجوع کنید به ابونصر سرّاج ، ص ۵۰۰)، بغداد را برای صوفیه ناامن ساخت و موجب شد که بسیاری از آنان از آنجا به مناطق دیگر بروند.

از بایزید بسطامی در حق او نقل کرده اند: «هرکه خواهد که تا مردی بیند پنهان در لباس زنان ، گو در فاطمه نگر» (عطار، ص ۳۴۹). گاهی همسران مشایخ بزرگ صوفی می شدند؛ مانند فاطمه ، همسر احمد خضرویه بلخی (متوفی ۲۴۰). در ایران ، مقبره های مشایخی چون بایزید بسطامی در بسطام ، شیخ احمد جام در تربت جام ، روزبهان بقلی شیرازی در شیراز، و شاه نعمت اللّه ولی در ماهان کرمان چنین وضعی داشته است .نام مشایخ بزرگ و پرنفوذ از راهی دیگر نیز زنده می مانْد و آن سلسله یا طریقتی بود که پس از وی به نامش تأسیس می شد.

اصل این کتاب به دست نیامده و ترجمة فارسی آن با عنوان سیرت الشیخ الکبیر ابوعبداللّه ابن خفیف شیرازی از ابن جنید شیرازی موجود است (تهران ۱۳۶۳ ش ). در همین قرن زندگینامه ای برای ابواسحاق کازرونی (متوفی ۴۲۶) به نام فردوس المرشدیة فی اسرار الصمدیة نوشته شد منسوب به محمودبن عثمان (متوفی ۷۴۵؛ برای اطلاع بیشتر رجوع کنید به محمودبن عثمان ، مقدمة مایر، ص یک ـ پنج ). معروفترین زندگینامة مشایخ ، کتاب اسرارالتوحید فی مقامات الشیخ ابی سعید است که محمدبن منوّر، یکی از احفاد ابوسعید ابوالخیر، آن را در قرن ششم نوشت . در قرن چهارم ، ابوالحسن دیلمی زندگینامة ابوعبداللّه ابن خفیف شیرازی را به عربی نوشت .

سپس خواندن اشعار عربی و در مجالس ایرانی خواندن اشعار فارسی نیز باب شد. خواندن زندگینامة شیخ و زیارت مزار او و بیتوته کردن در آن ، بخشی از آداب و عبادتهایی بود که مریدان و معتقدان به وی می بایست انجام می دادند. از دیگر رسومی که بعضی از علمای شرع و حتی برخی صوفیان به آن اعتراض می کردند، خواندن غزل یا ابیات عاشقانه ای بود که در آنها از مطرب و می و خرابات و شاهد و ساقی و زلف و خدّ و خال معشوق سخن گفته شده بود؛ اشعاری که مضامین آنها غیردینی بود و سرایندگان آنها نیز معمولاً شاعران درباری بودند.

شقیق بلخی (متوفی ۱۹۴)، در رساله ای به نام آداب العبادات ، از چهار منزل سخن گفته است ( رجوع کنید به ص ۱۰۸ـ۱۱۷) که عبارت اند از: زهد و خوف و شوق و محبت . همچنین نوشیدن آب لیمو یا لیموناد در جلوگیری از این جنس سنگ کلیه مفید است. تغییر سبک زندگی نیز میتواند به جلوگیری از ایجاد سنگ کلیه به شما کمک کند. صرف نظر از نوع سنگ کلیه، مصرف ویتامین A جهت حفظ شكل مسیرهای عبور ادرار و جلوگیری از تشکیل مجدد سنگ ضروری است.

برپاکردن مجالس سماع ، که ظاهراً از قرن سوم آغاز شده ، با پدید آمدن رابطة مریدان و پیر و حلقه زدن آنان به دور او و شنیدن تعالیمش پیوند مستقیم داشته است . 16-زنبور عسل (حیوانات – حشرات) هنگام سحر زنبور عسل گل را از شادي مي كند بغل با مهرباني دانه شبنم بيدار ميكند گلها را كم كم شيره گل ،دركاسه بلور صبحانه اي خوب براي زنبور با بال زرّين مي پرد هر سو عسل مي سازد درون كندو خانه اش دارد هزاران اتاق هرگوشه آن تميز و براّق هر صبح روشن در فصل بهار مي بيني او را گرم كار و كار سلام ميكند: ويزوويزوويز صبح تو بخير زنبور عزيز!

مطالب این نوع کتابها از حیث صوری شبیه به هم است : شرح دوران کودکی و اوایل سلوک شیخ و ریاضتها و کرامات و سخنان او، حکایتهایی که در بارة رابطة او با دیگران در افواه بوده ، حالاتش در اواخر عمر و هنگام مرگ ، و خوابهایی که دیگران پس از مرگ او در باره اش دیده اند. معروفترین صوفی زن ، رابعة عَدَویه (قرن دوم ) است که نامش در بسیاری از آثار صوفیه ذکر شده ؛ هرچند که بعضی او را صوفی نمی دانند (مایر، ص ۴۱۰).

از طریق سلسله ، برکت و معنویت شیخ و اعتقادات و تعالیم باطنی او و اذکار و اورادی که به کار می برد، سینه به سینه منتقل می شد. او در کتاب طبقات الصّوفیه ، ۱۰۳ تن از پارسایان و صوفیان کم وبیش معروف را، به لحاظ تاریخی ، به پنج طبقه تقسیم کرده و ضمن معرفی هریک ، بعضی از اقوالشان را نیز نقل نموده است . توپاز در یونانی به معنی جستجو کردن و در لغت نامه دهخدا به معنی زبرجد هندی آمده است.

2- چربیهای قابل رویت باید به طور کامل از گوشت پاک شوند و غذاها بیشتر از طریق آبپز و برشته کردن تهیه شوند. حتماً نام برلیان را شنیده اید، درواقع برلیان همان الماس با تراش گرد است که با یک فرمول مخصوصی به درخشش میرسد.تراشهای الماس در نوع گرد با 58 سطح برش به طور منظم بین کمر، تاج و پایه سنگ تقسیم شده است. سلسله ها کوشیده اند که برای خود شجره نَسَبی ترتیب دهند و سلسلة خود را با واسطة صوفیان پیشین به صحابه و سپس به پیامبر اکرم برسانند، ولی این نوع اِسنادها، که خود متأثر از شیوة محدّثان است ، بخصوص وقتی که به شخصیتهای قرنهای اول و دوم برمی گردد، اساس محکمی ندارد.بحث انگیزترین موضوع در تصوف ، سماع است .

گفتنی است که تشیع برخی صوفیان در این دوره در معنای کلامی آن نیست ، بلکه به معنای قبول اصل ولایت (تولای اهل بیت علیهم السلام ) بوده ، اما به حد تبرا از برخی خلفا و صحابه نمی رسیده ( رجوع کنید به زرین کوب ، ص ۱۶۵ـ ۱۶۶) و جنبة سیاسی یا تعصبهای عامیانه نداشته است (همانجا؛ همائی ، ج ۱، ص ۵۱). اکثر رساله هایی که بعداً در بارة سماع صوفیان نوشته شده ، به قلم ایرانیان بوده است . این حالت دفاعی را در دستینه هایی چون اللّمع سرّاج و التعرّف کلاباذی می توان ملاحظه کرد.علاوه بر این ، نویسندگان صوفی می کوشیدند که در آثار خود با انتقاد از بعضی عقاید (مانند عقیده به حلول و اتحاد) و رفتارهای خلاف سنّت بعضی از صوفیان ، خود را از اتهاماتی که به عموم صوفیه زده می شد، مبرا کنند.

در آثار صوفیان قرن بعد، از جمله در آثار هجویری و ابوحامد غزالی ، نیز انتقاد از بعضی صوفیه دیده می شود. در قرنهای بعد، بر تعداد مقامات و منازل افزوده شد؛ ذوالنّون مصری از نوزده مقام (ابونعیم ، ج ۱۰، ص ۲۴۲)، ابونصر سرّاج (ص ۶۵) از هفت مقام و ده حال ، خواجه عبداللّه انصاری ( رجوع کنید به انصاری ، ۱۳۶۱ ش ) از صد میدان یا منزل ، و روزبهان بقلی شیرازی از هزارویک مقام یاد کرده اند ( رجوع کنید به روزبهان بقلی ، ۱۹۷۳).رعایت آداب خاص برای هر کاری ، اعم از عبادتهای شرعی و اعمال عبادی خاص صوفیه و همچنین رفتار اجتماعی و معاشرت با مردم ، بخصوص با صوفیان و مشایخ ، یکی از اموری بود که مشایخ صوفیه سخت بر آن تأکید می ورزیدند.

دیدگاهتان را بنویسید