انواع مختلف با قیمت مناسب

بلند ترین قله سلسله کوه های هندوکش در خاک افغانی در ناحیه قازده ولسوالی اشکاشم موقعیت داشته که بنام قله نوشاخ یاد شده و 7750 متر بلندی دارد همیشه مورد توجه کوهنوردان ماجراجو در سالهای قبل از جنگ بوده است، شواهدی در دست است که علاقه مندی زیادی در بین جوامع کوهنوردی بین المللی مبنی بر اجرای برنامه های کوهنوردی درین ناحیه بوجود آمده که سفر یک تیم کوهنوردان بین المللی به اشتراک 15 کشور جهان به شمول کوهنوران جاپانی و امریکائی شاهد این مدعاست.

باریکه پامیر یا شتر های بخدی دو کوهانه و آهوان مارکوپولویش، با گوزنهای وحشی و خش گاو های دراز مویش، با قله های پر برف و سپید رویش، با جهیلهای همیشه آبستن و شکوه آمویش، نیازی به معرفی ندارد اینقدر بسنده است که بگوییم نقشی را انگشت بزرگ در دست انسانها بازی میکند پامیر از نگاه استراتیژیک و ژیوپولیتیکی در آینده افغانستان بازی میکند. سرزمین افسانوی بدخشان در طول تاریخ اسطوره خویش بستر پرورش کهنترین مدنیتها،نابترین فرهنگها، گذرگاه جهانگردان ماجرا جو، معیاد گاه یورشگران جهانگشاه، زادگاه اصیلترین مردمان آریای تیار و دیانت شعار، با فرهنگ و کلتور دست نخورده وبکر بوده است.

اساسا ًجشن، با زمام به مفهوم تاریخی :کار نداشته است. ساکنین ولایت بدخشان به زبانهای دری، ازبکی، شغنی، اشکاشمی، منجی، واخی، پامیری، سنگلیچی و زیباکی تکلم میکنند که همه این زبان ها دارای یک ریشه اند، زبان شیخی نیز تا 30 سال قبل در دره زردیو تکلم میشد که با گذشت زمان در حال انقراض قرار گرفته است، ساکنین آنسوی مرز ها در تاجکستان، قرغیزستان و پاکستان نیز از نگاه زبانی، فرهنگی، مذهبی و کلتوری همسان این اقوام اند. در سطوح مرتفع پامیر افغانی قرغیز ها زندگی دارند که به زبان قرغییزی تکلم کرده، پیرو مذهب اهل سنت بوده و شغل آنها مالداری میباشد این مردم با ساکنین آنسوی مرز در ایالت مسلمان نشین سینکیانگ چین و قرغیز های ساکن قرغیزستان دارای فرهنگ مشترک میباشند که از سالیانی دراز بدینسو توسط سیم های خار دار و بی اعتمادی مارکسیستی از هم جدا شده اند، تعدادی زیادی از قرغیز های پامیر بعد از کودتای ثور با همه مال و مواشی خویش به رهبری رحمانقل بای به کشور پاکستان و از آنجا به ترکیه مهاجرت نمودند که در آنجا تابعیت اختیار کرده و روز گار بسر میبرند این اقوام در گذشته مسؤولیت حفاظت از مرز های پامیر را در سرحدات کشمیر، چین و شوروی سابق به عهده داشته و در رشد اقتصاد بدخشان از طریق پرورش شتر، غژگاو و گوسفند نقش بارزی داشتند شواهدی در دست است که تمایل برگشت به وطن در میان مهاجرین پامیری که در ترکیه بسر میبرند رو به افزایش است که دولت افغانستان در این راستا باید توجه خاص نماید و زمینه های برگشت را برای آنها فراهم سازد زیرا موجودیت آنها برای حفظ محیط زیست، استحکام مرز ها، حفظ تعادل ارزش های محلی، رشد جهانگردی در پامیر و آبادانی پامیر نقش حیاتی دارد.

چنگها مردم زحمتکش، وفادار و سرسخت بوده پیرو مذهب اهل سنت میباشند به شغل مالداری اشتغال داشته و در شرایط سختی اقتصادی و اجتماعی به سر میبرند اکثریت مطلق آنها از نعمت سواد محروم بوده از آوان کودکی به شغل مالداری پرداخته یا به کار های فزیکی رو میآورند. دره وردوج با داشتن حاصلات فراوان زردآلو و چارمغز در منطقه شهرت دارد این دره در مسیر راه بهارستان به پاکستان، سرحد چین ، کشمیر و تاجکستان قرار دارد، دره یمگان با داشتن بزرگترین معادن لاجورد متمایز میگردد که در جهان بینظیر است، همچنان آرامگاه ناصر خسرو اندیشمند و شاعر پر آوازه بلخ نیز در این دره قرار دارد .

سرزمین شغنان با داشتن توت فراوان شهرت دارد، وادی شیوه با جهیل بزرگ آن یکی از بهترین تفریگاه های کشور ما در موسم تابستان بشمار میرود که در مسیر راه بهارک وشغنان واقع شده است. وزیر شاه ولیخان به مقابل مردم تعهد کرد که تا نزد همان سنگ ( سنگی از نشانه ها که اکنون شهر فیض اباد در آن دیار ابا د شده است ) می برم وبعد از آن سنگ تیر نخواهم کرد. در طی این جراحی فقط یک برش کوچک انجام میشود، این بدان معنی است که فقط یک زخم جداگانه خواهید داشت. هر حالب یا میزنای یک لوله کوچک به طول حدود ۲۵ سانتیمتر است که ادرار را از قسمت renal کلیه به مثانه منتقل میکند.

تقریباً تمام ساکنین ولایت بدخشان برعلاوه زبانهای محلی به زبان های دری تکلم نموده میتوانند و این زبان مانند پل محکم تمام ساکنین بدخشان را بهم پیوند داده است، لهجه ها و واژه ها در همه زبانهای بدخشی از شهر تا شهر دیگر، از یک دره تا دره دیگر و حتی از یک قریه تا قریه دیگر میتواند تغیر کند، هر ناحیه دارای اصطلاحات خاصی منحصر به خود است که میتوان به مجرد شروع گفتگو به زادگاه گوینده آن پی برد. بعضی داروها همراه با این رنگ، احتمال بروز آسیب به کلیه را بالا می برد. به همین دلیل قیمت برای بریل قرمزبسیار بالا است و حتی به ۱۰۰۰۰ دلار برای هر قیراط از این سنگ رسیده است.

ولایت بدخشان بصورت طبیعی توسط تنگه باریکی سنگی که بنام دهن تنگ یاد میگردد به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم گردیده است مناطقی که در قسمت جنوبی این تنگه قرار دارد بنام تنگ بالا شهرت دارد که در استقامت جنوب توسط جنوب توسط دره یمگان و کران به پنجشیر، نورستان و چترال پاکستان وصل میگردد. شروع دردها معمولاً ناگهانی است و در عرض چند دقیقه شدت آن بالا رفته و به حد ثابت می رسد. در صورت ابتلا به سنگ های سیستین، کاپوتن (کاپتوپریل) می تواند در کاهش سطح سیستین در ادرار موثر باشد. چونکه مردم متدین بدخشان، احتمالاً دوباره براشفته می گشتند، وکشت وخون دیگری ره میداد،، لذا شاه ولیخان بامیزایی گفت، که من این خرقه را از بدخشان نمی برم، وخارج ازین دیار نخواهم ساخت.

عابدالله عربزی، مسئول شرکت خصوصی افغانستان که سنگ تالک فراوری شده را به اردن صادر کرده، میگوید که برای فروش و بازاریابی تالک افغانستان در شمار دیگری از کشورهای جهان نیز نمایندگی ایجاد کرده است. زندگی و جهان در فرهنگ ایران، همیشه جشن بود، و اگر، آنی ، جشن نبود، زندگی و گیتی، بی معنا و پوچ می شد. به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا؛ استفاده از سنگپا پدیده جدیدی نیست و در زمان قرون وسطی، ابتدا در رم و سپس در خاورمیانه، مردم به استفاده از این سنگ رو آوردند؛ امروز از سنگپا در درجه اول برای زدودن بافتها و سلولهای مرده و بهعنوان یک لایهبردار در پاشنه پا استفاده میشود.

استفاده از این سنگ باعث افزایش انرژی سایر سنگ ها می شود . بنابراین، زمانی که 48 تا سنگ با هم در یک مثانه جمع شده باشد، بازموضوع را بیشتر قابل توجه می کند. در یکی از همین بحث ها، عمه از ماجرای سنگ صبور می گوید، سنگی که رازها و دردهای تو را می شنود و هیچ نمی گوید تا روزی که هزار تکه خواهد شد و آن روز تو از دردهایت خلاص می شوی.

زندگانی که گاهی در اثر یک رویداد، معنای موقتی پیدا می کند، بدون چنین رویدادهائی :بی معنا و ملال آور خواهد شد. بلکه علت در “چگونگی اتصالات و پیوندهای شیمیایی” این دو شکل کربن است. علاوتا ً گویند که این همان خرقۀ سومین است که حضرت محمد مصطفی ( ص) به اویس قرنی فرسناده است . واقعیت تاریخی خرقۀ مبارکۀ را مردم مظلوم، با فرهنک وشجاع بدخشان بهتر میدانند. با آنکه وزیر شاه ولیخان وارد فیض آباد شده بود، در خصوص بردن خرقۀ مبارکه به جای اینکه از زور کار بگیرد، راه نیرنگ را درپیش گرفت.

دلیل اطلاق این لفظ به سنگ پا زمختی ومتخلخل بودن سنگ پا است و جایگاه سنگ پای را که قزوین است مشخص می کند و به دلیل وجود معادن این نوع سنگ در قزوین از گذشته تا بحال سنگ پا در قزوین تولید می شده است ولی با پیدا شدن نوع بهتری از این سنگ در شهر قروه در استان کردستان ،امروزه موارد بهتری از سنگ پا در قروه کردستان تولید می شود.

این الماس شکننده و نرم و با درجه سختی کم ۶ در مقیاس سختی Moh است. در گذشته نفریت را یشم می پنداشتند. این دستگاه تشکیل شده از یک ستون با زاویه 45 درجه، تکه آجر چوبی اشکی شکل که حفره ای با محاسبات هندسی درون آن تعبیه شده می باشد و سنگ به میله فلزی گه با روغن مخصوص آغشته گشته است در زمان مقتضی با حفره درون چوب تماس پیدا کرده و حول محور آن می چرخد. موملای یکی از اعجاز نادر طبیعت است که از دل سنگ های بدخشان تراوش کرده و جهت درمان امراض گوناگون طی قرون متمادی مورد استعمال مردم بدخشان و دیگر نقاط جهان قرار داشته و هنوز هم در طب خانگی جایگاه ویژه خود را دارد، اطبای مکتب یونان از این ماده در درمان ناتوانی های جنسی، ضعف کمر، ضعف استخوان، امراض گرده ها، التهابات و زخمهای معده، التهابات مزمن اعضای داخلی و ده ها مرض دیگر به پیمانه وسیعی استفاده میبرند.

0 دیدگاه دربارهٔ «انواع مختلف با قیمت مناسب;

دیدگاهتان را بنویسید